Autodrom Vysoké Mýto

01.01.2022

Je sportovní polygon ve Vysokém Mýtě, určený pro pořádání motoristických akcí.

Polygon v Mýtě je dost úzký a převažují zde pomalé zatáčky a technické pasáže. V těsné blízkosti okruhu se nachází pneumatiky, svodidla, plot a další nástrahy, které v provozu jen tak nepotkáte. Není zde moc velkých únikových zón, proto je obzvláště důležité nepřecenit své schopnosti a respektovat provozní řád autodromu a naše pokyny.

Před přihlášením se na ježdění si důkladně prostuduj všechny informace o okruhu a smluvní podmínky.

S ježděním na závodním okruhu jsou spojena další pravidla, které po nás i Vás vyžaduje Autodrom Vysoké Mýto dodržovat.

Provozní řád autodromu naleznete ZDE

Dovolíme si vypíchnout to nejvíce důležité. Zároveň odpovíme na často kladené dotazy.

Hlukové limity

Hlukové limity se pomalu začínají rozmáhat všude... I ve Vysokém Mýtě se řídí vnější hlukový limit dle předepsaných hodnot pro jednotlivé sportovní disciplíny uvedené v ročenkách Federace automobilového sportu AČR a Federace motocyklového sportu AČR. K přečtení ZDE

Hlukový limit pro okruh ve Vysokém Mýtě je stanoven na 103dB 

Dále se pak řídí již zmíněným provozním řádem.

Povolený vjezd na trať mají všechna sportovní i civilní auta se sériovým nebo homologovaným výfukem.

Pro ostatní: pozor čti dál!

Obsluha na okruhu je vybavena hlukoměrem... vyskytne-li se větší množství aut s hlasitým výfukem nebo nadměrným hlukem, překročíme-li celkový hlukový limit, může být akce provozovatelem nebo obsluhou areálu přerušena a hříšníci být jednotlivě měřeny. Výrazné a opakované překročení hlukového limitu může vést k vyloučení obsluhou okruhu s trackdaye nebo zákazu účasti na dalších termínech.

Smyk/powerslide

Bohužel , ve Vysokém Mýtě nejsou drifty dovoleny:

Okruh ve Vysokém Mýtě jako další okruhy na má svá jasná a striktní pravidla a provozní řády, která musíme všichni dodržovat!

Pokud jsou mokré podmínky na trati je jasné, že se na výjezdu vždy v 1 stopě neudržíš... Rozhodně však mokra nesmíš zneužívat a klouzat se úmyslně celý trackday. 

Nesmíš v žádném případě driftovat na rovinkách mezi zatáčkami nebo si rozhodit auto před zatáčkou.

Pálení pneumatik, donuty, osmičky aj. jsou zakázány v celém prostoru autodromu, výhradně pak v depu! (neohrožuj okolní osoby ani majetek ať už autodromu nebo ostatních účastníků)

V celém areálu má provozovatel umístěné kamery... Provozovatel Autodromu tě bez milosti může vyloučit. V horším případě stornuje náš celý trackday... proto buď rozumný a ohleduplný vůči ostatním, co si chtějí zajezdit.

Pravidla Autodromu bohužel výslovně zakazují provoz driftovacích speciálů.

Ve zkratce - platí pro všechny okruhy

  • Zákaz driftování na rovinkách a v depu
  • Zákaz registrace driftovacích speciálů (auta bez RZ po konzultaci a technické přejímce)
  • U nadměrně hlučného auta může dojít k vykázání od provozovatele/obsluhy autodromu
  • Nedodržování či opakované porušení pravidel může vést k vyloučení a dalšímu zákazu ježdění
  • Provozovatel/obsluha okruhu bude celou dobu přítomna, proto buď ohleduplný a chovej se slušně
  • Před platbou si důkladně prostuduj: Provozní řád autodromu, Prohlášení účastníka a informace o daném okruhu a termínu