Zásady jízdy na okruhu

01.01.2022

Při jízdě po okruhu je třeba v zájmu zachování maximální bezpečnosti dodržovat některá základní pravidla bezpečné jízdy na okruhu.

  1. Při vjezdu na dráhu ani z dráhy nesmím ohrozit ostatní. Na dráhu vjíždějte tak, abyste nekřížili dráhu jezdcům, kteří již jedou po okruhu. Platí jednoduché pravidlo - držte se vpravo. Před sjezdem z trati hodím pravý blinkr a připravím ostatní na to, že zajíždím do depa. Na trať najíždím a z ní sjíždím pouze k tomu určených místech. Ukážeme si na rozpravě.
  2. Začněte pomalu. Obětuj jedno až dvě kola na začátku na zahřátí pneumatik a nesnažte se ihned lámat rekordy.
  3. Sledujte hlavně dění na dráze před sebou, ale nezapomeňte na zpětná zrcátka. Co se děje za vámi vás nezajímá, to sledují ti za vámi. Ale snažte se jet tak, abyste pro ně byl co nejvíce čitelný. V zrcátkách si pouze kontroluji, zda mě někdo předjede.
  4. Držte zvolenou stopu (i když není ideální) a neprovádějte náhlé a nečekané změny směru jízdy. Můžete tím ohrozit rychlejší jezdce, kteří jedou za vámi, snaží se odhadnout vaši stopu a nejsou připraveni reagovat na náhlé změny směru vaší jízdy.
  5. Na rovinkách se snažte držet rychlost a neohrožujte za vámi jedoucí jezdce nečekaným bezdůvodným zpomalením. Čili jak v zatáčkách, tak na rovinkách jeďte plynule a předvídatelně. Na rychlosti nezáleží. Pomalý jezdec, který jede plynule je méně nebezpečný pro ostatní než nevyzpytatelný střelec často měnící styl jízdy. Rychlejší jezdec si sám najde místo pro bezpečné předjetí.
  6. Když vidím že někoho špuntuji 2 kola nebo tvořím kolonu: nevěš hlavu ani se nelekej. Nejlépe uděláš, když hodíš pravý blinkr a v klidu projedeš depem. Případně před výjezdem na rovinku hodím pravý blinkr a držím se celou dobu vpravo, můžeš ubrat plyn, ale rozhodně nebrzdi. 1.zatáčku následně projeď na vnějšku a pohlídej si, že se můžeš zařadit zpět na ideální stopu.
  7. Zastavení a otáčení na dráze je přísně zakázáno. Ohrožujete tím ostatní jezdce. Zastavení není dovoleno ani v případě, že vidíte zraněného jezdce či chcete pomoci s odstraněním havarovaného vozidla. Tyto činnosti zajišťuje obsluha autodromu. Jezdím pouze na rozpravě domluvenou variantu trati. Nezkracuji si trať apod...
  8. V případě, že vás postihne nehoda nebo technická závada, tak nezůstávejte na dráze nebo ve výjezdové zóně, ale co nejrychleji opusťte dráhu či výjezdovou zónu.
  9. K jízdě slouží pouze závodní dráha. Ostatní komunikace v areálu mají svá pravidla pro pohyb osob a platí na nich pravidla pro provoz na silničních komunikacích. Maximální povolená rychlost je 20 km/h. Pohybujte se pouze ve veřejných zónách areálu a pokud není výslovně povoleno je přístup do prostoru za boxy zakázán. Vždy si důkladně přečtěte prohlášení, které na místě podepisujete a řiďte se jím. Vstup na trať je zakázán. Veškeré důvody (něco mi upadlo, mám vlastního fotografa, mám zvědavou přítelkyni) konzultujte s pořadatelem.

Jezdec - jeho vybavení a povinnosti

Doporučené vybavení: pevná obuv, nehořlavý oděv a rukavice, přilba, v autě na dosah umístěný hasicí přístroj. Pro motorkáře: Pevnaá obuv, sepnutelná kožená kombinéza, přilba, rukavice.

Vybavení je na každém z Vás, ale POZOR !!! Jakmile nesplňuji výše zmíněné doporučení, počítám se zvýšeným rizikem a přizpůsobím tomu tak svoji jízdu. Zdraví máme jen jedno a chceme domů dovést sebe i své auto/motorku ve stejném stavu jako na akci.

V případě, že jezdec ještě nedosáhl věku 18 let musí mít podepsané písemné potvrzení zákonného zástupce, že souhlasí s účastí jezdce.

Účastníci musí mít zvládnuté bezpečné ovládání vozidla a musí být ve skvělém fyzickém i psychickém stavu. - Konzumace alkoholu, drog či jiných návykových látek je zakázána.

V případě porušení zákazu následuje okamžité vyloučení z akce. - jezdec prohlašuje, že je zcela zdráv a v plné kondici. V uplynulých 14 dnech nepřišel do styku s člověkem, kterému byla nařízena karanténa z jakéhokoli důvodu.

Jezdec má povinnost se před 1. vjezdem na trať seznámit s provozním řádem, nastudovat si všechny pořadatelem poskytnuté dokumenty a podepsat prohlášení účastníka.